Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

orlikowska
orlikowska
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
orlikowska

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

May 31 2017

orlikowska
Kobieta jest piękna, kiedy czuje się szczęśliwa.
— Sophia Loren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakingoslaw kingoslaw

May 28 2017

orlikowska
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viaislandinthesun islandinthesun
orlikowska
Najważniejsze jest, żeby obok był ktoś. To, że jesteś, przyszedłeś do mnie, uśmiechasz się, jest powodem do szczęścia. Mogę cię potrzymać za rękę i mogę sobie przy tobie popłakać, bo jest mi źle. Ja nie wiem, dlaczego jest mi źle, ale jest mi smutno i płaczę. A potem jest mi lepiej.
— Anna Dymna, "Nie nudźcie się, szalejcie", Gazeta Wyborcza Duży Format, 11.12.14
Reposted from1923 1923 viaislandinthesun islandinthesun
orlikowska
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaislandinthesun islandinthesun
orlikowska
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
orlikowska
Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,  
Bardzo otworzysz.

— Julian Tuwim
orlikowska
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
orlikowska
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaislandinthesun islandinthesun
Dłubiemy sobie nawzajem w sercach, w oczach, w wątrobach, straszymy się, sprawdzamy, przewiercamy na wylot. Duchowa strona człowieka nie podlega żadnej ochronie. To aż śmieszne: na robienie zwykłych domięśniowych zastrzyków trzeba mieć specjalne pozwolenie, ale majstrować przy duszy ludzkiej może praktycznie każdy, kto zechce: ksiądz, agitator, kochanek, przechodzień. Nikt.
— Agnieszka Osiecka, Czarna wiewiórka
orlikowska
W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.
— Coollen Hoover
orlikowska
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaPokobiecemu Pokobiecemu

May 25 2017

orlikowska
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaPokobiecemu Pokobiecemu

May 21 2017

orlikowska
6200 f5e4 500

May 06 2017

orlikowska
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać.
Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMissMurder MissMurder viaPokobiecemu Pokobiecemu
orlikowska
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaPokobiecemu Pokobiecemu
orlikowska
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPokobiecemu Pokobiecemu
orlikowska
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów
— Stanisław Lem
Reposted bytoniewszystkoSkydelanyourhabitlululujilovegreeninsidemysoulbanshealliwantisyouSkydelanohmydeerblaszczu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl